TRIVSELSREGLER

TRIVSEL- OG SIKKERHETSREGLER PÅ TRENTO

 1. Bruk rene innesko når du trener. Utesko plasseres i skohyller ved inngangen, evt med blå skoposer i garderobeskap.
 2. Bruk rent treningstøy, og et håndkle på apparatene mens du trener, av hensyn til hygiene. Det er ikke tillatt å trene i bar overkropp/store løse herresingletter, eller kun med en sports-BH.
 3. Bruk hengelås, slik at du kan låse inn personlige eiendeler i garderoben
 4. Vi har 13 års aldersgrense i studio. På grunn av skaderisiko får ikke barn under 13 år oppholde seg i treningsstudio
 5. Av hygieniske årsaker, oppfordrer vi deg til alltid å ta med eget håndkle når du skal trene på treningsapparater og i studio generelt
 6. Tørk av apparater/utstyr og matter etter bruk, slik at den som kommer etter deg får rene apparater. Rydd utstyr etter bruk.
 7. La andre få bruke treningsapparatene når du har pause
 8. Hos oss er det kun instruktører, personlige trenere og ansatte som skal instruere og trene våre medlemmer i våre lokaler
 9. Medlemmer skal ikke opptre forstyrrende for andre personer som trener på Trento
 10. Vi oppfordrer våre medlemmer til å begrense snakk i mobiltelefon i studio, dette må da gjøres ved resepsjonsområdet
 11. Trento har NULLTOLERANSE når det gjelder doping
 12. Det er ikke tillatt å slippe inn personer som ikke har gyldig medlemskap. Dette vil medføre at ditt medlemskap blir stoppet og avsluttet
 13. Fotografering eller filming av andre medlemmer eller ansatte, uten samtykke, er ikke tillatt. Fotografering og filming i garderoben er ikke tillatt.
 14. Medlemmet skal følge instrukser gitt av Trento-ansatte
 15. Gjør deg kjent med lokasjonen til hjertestarter og førstehjelpsutstyr på senteret. Henvend deg til personalet eller bruk trygghetsalarm i nødstilfeller.

Med vennlig hilsen oss på Trento