Trento Run

TRENTO RUN
– distriktets råeste løpesal!

Som Trento RUN medlem får du:

  • Topp moderne løpe-sal
  • Fri deltakelse på alle løpe-timer på gjeldende timeplan
  • Tilgang til løpesalen for egentrening, utenfor oppsatte timer/kurs
  • En løpesal med god ventilasjon
  • Medlemskap uten bindingstid
  • Et medlemskap du kan fryse når du ønsker (f.eks trener ut på sommeren)

Følg oss på Instagram og Facebook @trentoeidsvoll for oppdateringer og inspirasjon.
Trento RUN = Basispris (199-399 kr) + 130 kr pr mnd  (da har du tilgang til hele senteret, samt løpesal/løpetimer)

 

Se timeplan HER

(RUN-timer er merket røde)