HVA SKJER

arrow left arrow right

Velkommen tilbake!

Kjære Trento-medlem

På mandag kan vi endelig åpne for innetrening. Vi gleder oss veldig til å se dere igjen. Bransjeorganisasjonen Virke og Helsemyndighetene har utarbeidet en grundig smittevernsveileder for bransjen, og i tillegg har Trento innført ytterligere tiltak for å sikre god og trygg trening. Vi kan love at alle skal oppleve at det er trygt å trene hos oss samt finne sin treningstid. Vi oppfordrer til å utnytte hele åpningstiden godt.

I denne meldingen kommer viktig informasjon om smittevernsveilederen.

Egne tider kun for seniorer og de i risikogruppen.

Hver dag mandag til fredag vil vi ha en periode hvor senteret KUN er åpent for nevnte gruppe. Og i forkant av denne perioden vil senteret være stengt 1/2 time for grundig desinfisering av alle apparater og berøringspunkter. Denne tiden er:

  • Kl. 11.00 – 13.00 (Sætre 10.00-12.00).

Generelle smittevernsregler:
Først og fremt; har du symptomer på Covid-19 (eller lurer på om du har det) kan du ikke trene før dette er avklart. Dette gjelder også våre ansatte.
Over hele senteret gjelder 1 meters regelen i forhold til avstand. På tredemøller, spinningsykler og romaskiner gjelder en regel på 2 meter (dette er tilrettelagt av oss).
God håndhyggene og ikke minst vaske over apparater og utstyr etter bruk er svært viktig. Og bruk medbrakt håndkle.

Coronaendringer:
På grunn av krav om økt bemanning/ sjekkrunder for desinfisering har vi måttet redusere åpningstidene noe. Men vi er stolte av at dette er svært begrenset og vi har fremdeles en av bransjens beste åpningstider:

  • Mandag – Torsdag           05.00 – 22.00
  • Fredag – Søndag               05.00 – 18.00

Garderobene er åpne, men vi anbefaler at du kommer ferdig skiftet, og dusjer hjemme, slik at vi unngår at det blir mange i garderobene av gangen.
Vi har satt opp nye småskap ved inngangen, bruk gjerne disse om du kun har med nøkler, lommebok osv.

Enkelte treningsutstyr som det er vanskelig å holde konstant rengjøring på, vil bli fjernet. Dette gjelder tau, matter, strikker, løftebelter og boksehansker. Vi oppfordrer dere til å ta med dette selv. Strikker og matter vil bli solgt hos oss under servicevaktene.

Gruppetimer:
Det er ikke lov til å starte to ulike timer i to saler samtidig. Det er også krav om 15 minutter mellom hver gruppetime. Dette for å spre kundeflyten på senteret og hindre opphoping. Med bakgrunn i dette er timeplanene endret. Følg med på våre hjemmesider.

Vi har åpnet opp slik at alle våre medlemmer kan delta gratis på samtlige gruppetimer resten av juni og hele juli (gjelder ikke Trento Yoga på Sørumsand og Trento Run på Eidsvoll).

Smittesporing:
Vi har et 100 % krav om å vite hvem som har vært på senteret til enhver tid, og også deltagere på samtlige gruppetimer. Dette gjør at alle må bruke bookingenog hente ut «billett» for deltagelse på timer.

 

Har du fryst medlemskapet ditt på grunn av Corona?
Først og fremst vil vi minne om at dere i juli kun vil bli trukket ½ kontingent. Dette for å kompensere den første perioden myndighetene stengte ned sentrene. Dere vil heller ikke bli trukket ytterligere for eventuelt gruppetimetillegg i juli.

Alle som har fryst medlemskapet sitt med begrunnelse i Covid-19, eller at vi har stengt, vil bli automatisk åpnet fra mandag. Hvis du ønsker ytterligere fryst må du logge deg inn (etter tirsdag) på «min side» og søke ny frysperiode. Er du usikker på ditt medlemskap kan du også sende mail til post@trento.no.

Da ønsker vi dere en god helg og så sees vi til uken!

 

Mvh Trento