HVA SKJER

arrow left arrow right

Smittevern Korona

Kjære Trento-medlem

Bransjeorganisasjonen Virke og Helsemyndighetene har utarbeidet en grundig smittevernsveileder for bransjen, og i tillegg har Trento innført ytterligere tiltak for å sikre god og trygg trening. Vi kan love at alle skal oppleve at det er trygt å trene hos oss samt finne sin treningstid. Vi oppfordrer til å utnytte hele åpningstiden godt.

I dette skrivet kommer viktig informasjon om smittevernsveilederen.

Generelle smittevernsregler:
Først og fremt; har du symptomer på Covid-19 (eller lurer på om du har det) kan du ikke trene før dette er avklart. Dette gjelder også våre ansatte.
Over hele senteret gjelder 1 meters regelen i forhold til avstand. På tredemøller, spinningsykler og romaskiner gjelder en regel på 2 meter (dette er tilrettelagt av oss).
God håndhyggene og ikke minst vaske over apparater og utstyr etter bruk er svært viktig. Og bruk medbrakt håndkle.

Coronaendringer:
Garderobene er åpne, men vi anbefaler at du kommer ferdig skiftet, og dusjer hjemme, slik at vi unngår at det blir mange i garderobene av gangen.
Vi har satt opp nye småskap ved inngangen, bruk gjerne disse om du kun har med nøkler, lommebok osv.

Enkelte treningsutstyr som det er vanskelig å holde konstant rengjøring på, vil bli fjernet. Dette gjelder tau, matter, strikker, løftebelter og boksehansker. Vi oppfordrer dere til å ta med dette selv. Strikker og matter vil bli solgt hos oss under servicevaktene.

Gruppetimer:
Det er ikke lov til å starte to ulike timer i to saler samtidig. Det er også krav om 15 minutter mellom hver gruppetime. Dette for å spre kundeflyten på senteret og hindre opphoping. Med bakgrunn i dette er timeplanene endret. Følg med på våre hjemmesider.

Ved deltagelse på gruppetimer er det viktig at du vasker hendene/bruker antibac når du kommer inn i salene. Bruk gjerne eget utstyr.
Etter timen er det viktig at alle vasker sitt utstyr, og gulvet der man har stått. Bruk antibac før du vasker utstyret.

Smittesporing:
Vi har et 100 % krav om å vite hvem som har vært på senteret til enhver tid, og også deltagere på samtlige gruppetimer. Dette gjør at alle må bruke bookingenog hente ut «billett» for deltagelse på timer.

 

Spør oss gjerne om du er usikker på noe!

Mvh, alle oss på Trento