Vi er stolte av vårt samarbeid med INSPARTUM AKADEMI.
Inspartum leverer utdanning, kurs og workshops til aktører i treningssenterbransjen, samt grunnutdanning og påbyggingsstudier for de som ønsker å jobbe som instruktører. 

Om Inspartum:
Vår visjon er å inspirere til å skape en bedre folkehelse og et mer smilende Norge! Gjennom engasjement, kreativitet, kunnskap og glede, ønsker vi å bidra til et ytterligere kvalitetsløft innen gruppetrening. 

Inspartum engasjerer og utdanner instruktører innen gruppetrening til selv å skape nye, unike treningsopplevelser, som igjen kan inspirere til nytt engasjement og treningsglede i befolkningen.

 

Trento samarbeider med Antidoping Norge – og vi er kategorisert som et RENT SENTER.

Om Rent Senter-konseptet:

Antidoping Norge ønsker gjennom sitt forebyggende arbeid at de som trener på treningssenter og andre skal tenke gjennom sine valg og verdier i forhold til doping.

Alle skal vite hvorfor doping er forbudt, hva det gjør med kroppen og hvilke konsekvenser det har bli tatt for doping. Antidoping Norge gjennomfører dopingkontroller for å avsløre, avskrekke og forebygge.

Det har i mange år vært drevet et godt holdningsskapende antidopingarbeid i norsk idrett. Dette arbeidet bygger Antidoping Norge omkring R-logoen. Antidoping Norge tilbyr et bredt spekter av forebyggende og lærerike aktiviteter for å øke kunnskap og synliggjøre viktigheten av dette arbeidet. Dette gjøres gjennom blant annet Rent Idrettslag, Ren Utøver, Ren Skole og Rent Senter.

Rent senter er et R-konsept som retter seg mot treningssentrene. Målet med konseptet Rent senter er å bekjempe doping på treningssentrene. Fysisk aktivitet og trening skal være sunt og ha en helsefremmende effekt.

Doping brukes for prestasjon, særlig i styrketrening, for å oppnå større og mer markerte muskler. Bruk av dopingmidler, som anabole steroider, er en stor risiko for den enkeltes psykiske og fysiske helse. Dopingmidler er en trussel mot treningsmiljøet og sees på som lite gunstig i oppnåelse av en helsefremmende effekt og et sunt og helsefremmende treningsmiljø.

Bekjempelse av doping gjøres ved å gi ansatte ved treningssentrene adekvat kunnskap omkring doping, slik at de ansatte lettere skal kunne avdekke mistanke til doping. Kunnskap gis gjennom e-læring, der de ansatte ved treningssentrene får tilgang til en portal. De ansatte må bestå en prøve å bevise at de har oppnådd adekvat kunnskap.