Pia Hjelle

UNDERVISER:
• Step/styrke
• Puls/slynge
• Godt voksen

Pia har vært på Trento siden dørene åpnet i 2009. Hun er ansvarlig som senterleder og salkoordinator sammen med Heidi. Pia har jobbet som instruktør i 25 år og liker å jobbe med mennesker og å motivere med musikk og godt humør. Hun trener for et langt liv og energi.

UTDANNELSE:
• Instruktørutdannelse (Sats-skolen)
• Andre sertifiseringer: Bosu-ball instruktør, Corebare instruktør
• Styrke med stang-instruktør