Nina Mikkelsen

UNDERVISER:
• Soma Move
• Personlig trener

Nina har jobbet i treningsbransjen i over 25 år som instruktør og siden 2014 som personlig trener. Hun jobber til daglig med mennesker i Psykisk helsetjeneste og Frisklivssentralen i hjem kommunen sin, som kursinstruktør og Frisklivsveileder. Nina er opptatt av hele menneske og gjør det hun kan for å få mennesker rundt seg til å oppleve mestring og treningsglede.

UTDANNELSE:
• Anatomi og fysiologi (Norges idrettshøyskole)
• Gruppetrener instruktør (Norges idrettshøyskole)
• Kroppsøving (Norges idrettshøyskole)
• Personlig trener (Norges idrettshøyskole)
• Andre sertifiseringer: Bosu-ball instruktør, Corebare instruktør
• Soma Move instruktør