Morten Wilberg

UNDERVISER:
• Sykkel

Morten jobber som senterleder på Trento Kjeller og har jobbet i Trento siden januar 2015. Han jobber også som driftsleder i SIBAS samt har ansvar for maskinparken til Trento sine sentre. I tillegg til dette instruerer han i sykkel. Han har jobbet i samme bransje i mer enn 35 år, og har tidligere hatt sykkelansvar blant annet på SATS/Condis.

Morten liker idrett og har selv vært aktiv innenfor sykkel både som junior og senior. I yngre dager var han også aktiv som håndball keeper. Han liker å motivere andre til å nå sine mål med glede.

UTDANNELSE:
• Personlig trener/veileder – NIH SAFE
• Sal instruktør – NIH SAFE
• Sykkel instruktør – NIH SAFE, også kurset i evaluering av syklister