Kjerneverdier

Kjerneverdier

  1. «Trento skal være et attraktivt sted å bruke fritiden.»
  2. «Trentoansatte skal være imøtekommende og serviceinnstilte ovenfor våre kunder.»
  3. «Trento og Trentoansatte skal være moderne og i forkant av nye trender innen trening, helse og velvære.»
  4. «Trento skal gi våre kunder et bredt spekter av tilbud innen vår bransje.»
  5. «Trento skal være et sted for hele familien.»
  6. «Trento skal være lokalt forankret.»

Visjon

«Trento skal med sine sosiale aktiviteter øke livsgleden!»

En visjon som dette  forplikter, og vi har med dette et stort ansvar ovenfor våre medlemmer. Som medlem på Trento kan vi love deg at dette vil vi jobbe knallhardt for å etterleve. Vi har blant annet som mål at Trento skal være et attraktivt sted å bruke fritiden. Trento skal gi sine medlemmer et bredt spekter av tilbud innen vår bransje, for hele familien. Vi er heller ikke i tvil når vi lover deg at Trento skal til enhver tid være innovativ og nyskapende innen trening, helse, velvære og andre sosiale aktiviteter.

Forretningsidé

«Trento skal til enhver tid være innovativ og nyskapende innen trening, helse, velvære og andre sosiale aktiviteter.»