Kiropraktikk

Kiropraktikk utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning og autorisasjon. Kiropraktoren kan undersøke og behandle uten henvisning fra lege. Kiropraktoren har bred kunnskap og kan henvise pasienten videre til røntgen-, CT-, MR-undersøkelser eller spesialist. Kiropraktoren har sykemeldingsrett dersom det er nødvendig.

Hovedmålsettingen ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystemet. I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv. Kiropraktoren anvender hovedsakelig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem.

Ryggsmerter – Bekken og hofteplager – Nakkesmerter – Hodepine – Migrene – Svimmelhet – Mor og Barn – Brystsmerter – Skuldersmerter