Fysioterapi

[column-group]
[column]
Fysioterapi utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning og autorisasjon. Fysioterapeuten kan undersøke og behandle uten henvisning fra lege. Fysioterapeuten er spesialisert på undersøkelse, behandling og forebygging av plager i bevegelsesapparatet, det vil si problemer i ledd, muskler/skjelett, nervevev, lunger, hjerte og kretsløpet.

Undersøkelsen og behandlingen er forankret i naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap, og en erkjennelse av at ulike faktorer bidrar til opprettholdelse av helse, og også til smerte og funksjonsnedsettelse.

Undersøkelse gjennom pasientens sykehistorie og funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens fundament for valg av behandling og tiltak. Målsettingen med den fysioterapeutiske behandlingen er å skape positive endringsprosesser hos den enkelte pasienten for å fjerne eller redusere smerte og lidelse, samt bedre eller opprettholde funksjonsevnen både på kort og lang sikt. I dette arbeidet vektlegges pasientens aktive deltagelse.
[/column]
[column]
Enten du er frisk eller sliter med sykdom og skader, er ung eller gammel, krever kroppen vedlikehold. Fysioterapeuten kan hjelpe deg med å påvirke helsen din.

Hodepine – Nakkesmerter – Ryggsmerter – Kneskade/smerter – Skulderproblemer – Neurologiske lidelser som sclerose, parkinson, halvsidig lammelse – Reumatiske sykdommer – Idrettsskader – Forebyggende trening osv.
[/column]
[/column-group]