HVA SKJER

arrow left arrow right

BRUKERUNDERSØKELSE 2020

BRUKERUNDERSØKELSE ✅
Vi er nå i gang med vår årlige brukerundersøkelse og setter stor pris på om du vil sette av noen minutter til å besvare denne. Den blir sendt ut på mail.

Vi ønsker hele tiden å forbedre oss. Derfor er dine tilbakemeldinger – både ros og ris – av stor betydning.

Brukerundersøkelsen er helt anonym.

Takk!